Velkommen

Bestyrelsen byder dig velkommen

Tillykke med nøglerne

Rigtig hjertelig velkommen til AABs afdeling 90 i Stenløse. Vi håber at du/I bliver glade for at bo i Agertoften.

I Agertoften gør vi meget for at styrke og vedligeholde fællesskabet. Dette gøres blandt andet ved årlige sammenkomster som fastelavn, sommerfest og halloween samt fælles arbejdsdage.

AAB er en boligforening, hvor beboerdemokratiet vægtes meget højt. I afdeling 90 har vi en administrativ bestyrelse, hvilket betyder, at afdelingsbestyrelsen selv står for den daglige drift herunder flytninger, rekvirering af håndværkere, økonomi, vedligeholdelse, nye tiltag osv. Selvfølgelig har vi AAB i ryggen til at rådgive os. Og med en administrativ bestyrelse betyder det også, at du som beboer kan have stor indflydelse på, hvordan det skal være at bo i Agertoften. Dette kan du blandt andet gøre ved at deltage i afdelingsmøderne, komme med forslag til bestyrelsen, eller læse om bestyrelsens arbejde på vores hjemmeside og i de månedlige nyhedsbreve. Vi vil rigtigt gerne hjælpe dig/jer godt i gang. Nedenfor er der lidt information, som vi mener er væsentlig for tilflyttere til afdeling 90.

Kontakt informationer

Som digital afdeling er det nødvendigt, at vi hele tiden har dine opdaterede kontaktoplysninger. Både på dig og andre voksne i husstande. 

Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Husnummer
  • Mail
  • Mobilnummer

Oplysninger bliver brugt til:

  • Kommunikation mellem dig og bestyrelsen, samt afdelingens håndværkere
  • Det månedlig nyhedsbrev
  • Indkaldelser til afdelingsmøder
  • Varslinger til håndværkerbesøg

Råderet og husdyr

Hvis du/I ønsker at opsætte hegn i haven, udvide haven, opsætte nyt køkken eller lave andre ændringer af lejemålet, samt anskaffe hund eller kat, skal du ansøge om dette hos bestyrelsen. 

Ansøgningsskemaerne ligger her på hjemmeside og udleveres desuden også i papirform i fælleshusets åbningstid.

Affaldshåndtering

Der er affaldssortering i Stenløse og resten af Egedal Kommune, og vi får store bøder, hvis det ikke overholdes. Da vi ikke ønsker bøder, som vil medføre huslejestigning, er det derfor vigtigt, at der sorteres efter gældende regler, herunder at stort affald køres væk og ikke bliver lagt i vores containere.

Til bortkørsel af store mængder affald til genbrugspladsen fx i forbindelse med en flytning har afdelingen en gratis trailer til rådighed. Den kan lånes ved at skrive en mail til bestyrelsen, afd90@aab.dk.  Genbrugspladsen er 10 min. kørsel herfra.

I fælleshusets åbningstid udleveres gratis affaldsposer til bioaffald.

I afdelingen har vi selv taget initiativ til at stille containere op til glas, metal, papir, plastik og batterier. Disse bliver tømt af vores ejendomsfunktionær, indtil kommunen kommer med affaldssortering til boligforeninger. Derudover har vi papcontainere i skurene ved nr. 14 og nr. 33, samt mulighed for afhentning af haveaffald og storskrald.

Du bedes gennemlæse materiale om korrekt sortering, som du finder her på hjemmesiden, så I er klædt på til at gå i gang.

Kørsel og parkering

Der er mange legende børn på hele Agertoftens grund inklusiv vejene. Der må derfor max køres 20 km/t på vores fælles veje. Husk at informere dine gæster om dette. 

Parkering skal være inde for de afmærkede områder. Der er én privat parkeringsplads pr. bolig (placeret i nærheden af boligen) samt et antal gæsteparkeringspladser spredt i Agertoften.

Ved siden af afdelingens trailer (overfor fælleshuset) er der 2 MC-parkeringspladser. 

Hvis du ikke har en bil eller er væk i en længere periode, så opfordre vi til at du sætter et gæsteparkeringsskilt henover din privatparkering. Skiltene udleveres i fælleshuset åbningstid. 

Afdelingens håndværkere har ret til at parkere på privatparkeringspladserne på hverdage i tidsrummet kl. 7-16.

 

Facebook

Bestyrelsen har oprettet en Facebookgruppe der er tilgængelig for Agertoftens beboere. Den hedder Agertoften – AAB Afdeling 90, her kan man foretage salg af fx ting til boligen, komme med gode råd, samt modtage informationer fra bestyrelsen.