Vand, varme og el

Vand

Betalingen for vand trækkes aconto sammen med din husleje hver måned. 
Ved årsskiftet får du besked om at aflæse din vandmåler. Der vil senere på året udkomme et vandregnskab til hver husstand, hvor forbruget og udgifterne fremgår. Hvis du har betalt for lidt eller for meget, vil du få en ekstraregning, eller du vil få penge tilbage.

Varme

Varmen kommer fra Egedal Fjernvarme. Måleren sidder i skuret og er fjernaflæst. Du må ikke dække måleren til. 

Det er billigere og bedre at tænde for alle radiatorer i din bolig, end at lade en enkelt klare opvarmningen af hele boligen. 
Af hensyn til bygningen skal alle værelser i boligen være opvarmede. Også soveværelse og andre rum, du normalt holder køligere. Den anbefalede temperatur i opholdsrum ligger på ca.  21°C. Det er bedst af hensyn til indeklimaet, at temperaturen er nogenlunde den samme i alle rum. For stor forskel giver træk og kolde vægge.
Skal du på weekend eller ferie, kan du sætte alle termostater på trin 2, mens du er væk, så holder værelserne en minimumstemperatur på ca. 16 grader.
Sluk ikke helt for radiatoren. Er udetemperaturen meget kold, kan det tage flere døgn at genopvarme boligen, og det er meget dyrere end at holde en passende hviletemperatur.

El

Under indflytningssynet kan du vælge at få den aktuelle aflæsning tilsendt til elselskabet. Men du skal stadig selv tage kontakt til elselskabet og oplyse dem om navn osv.
Ved udflytning er det vigtigt, at du indberegner de 14 dage håndværkerne har til at istandsætte lejligheden, inden du afmelder elektriciteten. De håndværkere samt rengøringsfolk, der skal ordne lejligheden efter dig, skal bruge strøm, og det er jo ikke noget, den nye lejer skal betale for. Bestyrelsen sender aflæsningen til elselskabet, når istandsættelsen er udført.

Du skal selv kontakte elselskabet med oplysninger om din nye adresse, så de kan sende den endelige slutopgørelse til dig efterfølgende.