Radiatorer og gulvvarme

Læs mere om hvordan du kan lukke og åbne for gulvvarme og radiatorer,
samt kickstarte anlægget, og lufte ud i radiatorerne. 

Radiatorer og gulvvarme

Læs mere om hvordan du kan lukke og åbne for gulvvarme og radiatorer,
samt kickstarte anlægget, og lufte ud i radiatorerne. 

Lukning af gulvvarme og radiatorer i sommerperioden

Lukning af gulvvarme og radiatorer i sommerperioden

Det er muligt at lukke helt ned for gulvvarmen og radiatorerne fx i sommerperioden. Men det er vigtigt, at det bliver gjort rigtigt så du ikke ødelægger anlægget, og at du samtidigt lufter ud i anlægget, når du starter det hele op igen. Når du lukker for gulvvarmen, lukker du også for radiatorerne og omvendt.

Lukning

  • Du drejer på de 2 røde ventiler i teknikskabet under varmtvandsbeholderen, så ventilerne står vandrette. De er markeret med en fod og en radiator. Det er vigtigt at lukke for dem begge, så der bliver lukket både for frem- og tilbageløb af vandet.
  • Til venstre i skabet sidder en sort cirkulationspumpe. Den skal du huske at hive stikket ud af, så den ikke brænder sammen.

Åbning
Du skal gøre det modsatte af ”lukning”, altså dreje de røde ventiler til lodret. Luk altid langsomt op for ventilerne, da det ellers kan frigive en masse kalk og snavs i rørene, hvis der kommer et pludseligt tryk på, hvilket kan tilstoppe filtrene. Tilslut cirkulationspumpen igen ved at sætte den i stikkontakten. Den burde selv indstille sig på auto, men det er godt lige at tjekke efter en ekstra gang. Det er nu et godt tidspunkt at lave et ’kickstart’ af anlægget, så man får fjernet luft fra systemet. Samtidigt bør du lufte ud i radiatorerne. Husk at tjekke om batterierne stadig virker. 
I teknikskabet sidder der 2 hvide modtagerbokse til gulvvarmen, og der er 2 x AA-batterier i hver. Boksene vil begynde at lyse med et batteri-tegn, når det er tid til at udskifte batterier. Efter du har udskiftet batterier skal du give den et tryk på maven, til der kommer et bip. Du kan se i displayet, om boksen er synkroniseret med rumtermostaten ved, at den viser et tal mellem 0-99 (hvor meget den arbejder) samt et antennesymbol. 
Der sidder også et AA-batteri i rumtermostaten, som hænger på væggen både på toilettet og badeværelset. 

Hvis du ikke lukker for varmen
Du kan sagtens nøjes med bare at skrue ned for radiatorene og gulvvarmen over sommeren. Du behøver absolut ikke at lukke det hele ned. Dog anbefales det, at du har alle radiatorer på min. 1, så der stadig er cirkulation i anlægget, hvis du vælger at lade det stå tændt. 

Ventiler

Cirkulationspumpe

Modtagerbokse

Udluftning af radiatorer

Inden fyringssæsonen er det altid godt at udlufte dine radiatorer. Det skal gøres for at sikre, at eventuelle luftbobler presses ud af radiatorerne, så man opnår en jævn varme uden problemer. Hvis der er luft i radiatoren, vil den begynde at varme ujævnt eller ved at blive helt kold og i nogle tilfælde begynde at sige mærkelig lyde.

Udluftning af radiatorer

Inden fyringssæsonen er det altid godt at udlufte dine radiatorer. Det skal gøres for at sikre, at eventuelle luftbobler presses ud af radiatorerne, så man opnår en jævn varme uden problemer. Hvis der er luft i radiatoren, vil den begynde at varme ujævnt eller ved at blive helt kold og i nogle tilfælde begynde at sige mærkelig lyde.

Udluftning

Udluftning

I det fælles redskabsskur kan du frit låne en nøgle til at udlufte radiatorerne.
Begynd i stueetagen, før du lufter ud på førstesalen. 

Vejledning:

  1. Skru radiatoren op på højst mulige temperatur, eller udfør udluftningen på en dag, hvor der er varme i systemet for at frigøre mest mulig ilt fra vandet.
  2. Luk cirkulationspumpen og vent et øjeblik, så luften får tid til at samle sig i systemets højstliggende punkter.
  3. Luk termostaten på radiatoren og udluft den derefter. Find ud af, hvor luftskruen sidder. Den er placeret på radiatorens øverste del i venstre eller højre hjørne modsat termostaten. Placer en beholder under ventilen. Det er en god ide at lægge klude eller avispapir i området nedenunder. Åbn og luk luftskruen meget forsigtigt.
  4. Åbn termostaten og udluft igen.
  5. Hvis radiatoren ikke bliver varm efterfølgende, skal du udføre endnu en udluftning.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte bestyrelsen. 

Kickstart

Gulvvarmen har du ikke mulighed for at udlufte, som du kan med radiatorerne, da det er et lukket kredsløb. Men det betyder ikke, at der ikke kan dannes luft i systemet. Dog har du mulighed for at afhjælpe det ved at skrue anlægget op på max. i 5 min. 
Generelt er det altid godt at prøve at ‘kickstarte’ anlægget, hvis du mangler varme, inden du skriver til bestyrelsen. 

Kickstart

Gulvvarmen har du ikke mulighed for at udlufte, som du kan med radiatorerne, da det er et lukket kredsløb. Men det betyder ikke, at der ikke kan dannes luft i systemet. Dog har du mulighed for at afhjælpe det ved at skrue anlægget op på max. i 5 min. 
Generelt er det altid godt at prøve at ‘kickstarte’ anlægget, hvis du mangler varme, inden du skriver til bestyrelsen. 

Der skrues op på max

Der skrues op på max

Hvis du fundet en god temperatur i huset, kan det være en god idé at notere dine indstillinger, inden du justere på termostaterne. Husk at tjekke om batterierne i modtagerboksene og vægtermostaten til gulvvarmen stadig virker. 

Følgende skrues op på max i 5 min.:
Den hvide termostat
Vi anbefaler, at den stilles tilbage på 2 bagefter.
(Termostaten regulerer hvor varmt vand der sendes ud til gulvvarme anlægget. Det vand der kommer direkte fra fjernvarmen er over 75 grader, hvilket er alt for varmt for gulvvarmen til at håndtere, derfor reguleres det inden det sendes ud til gulvvarmen)

Cirkulationspumpen
Der er en pil-frem, du kan trykke på, og vi anbefaler, at du stiller den tilbage til auto bagefter.

Gulvvarme-termostaterne
Husk der er to, både på toilet og badeværelset. Vi anbefaler, at du stiller den tilbage til en temperatur på 21-23 grader.

Radiatorer
Alle radiatorer skal op på max, også dem på førstesalen.
Tip: Hvis radiatortermostaten er dækket til med fx en sofa, så kan den ikke aflæse den rette temperatur og vil derfor ikke varme. Hvis du overvejer at ommøblere, så kontakt bestyrelsen og hør nærmere om muligheder og pris for at få skiftet termostaten ud til en type, der kan fjernaflæse i stedet for.

Gulvvarme-teknik

Gulvvarmetermostat