AAB - Afd. 90

Kontaktoplysninger

AAB - Afd. 90

Kontaktoplysninger

Træffetider

Bestyrelsen kan træffes på kontoret i fælleshuset den første tirsdag i måneden kl. 18-19

Ejendomsfunktionæren kan træffes på kontoret i fælleshuset hver mandag og torsdag kl. 7:30 – 8:30

  • Afd90@aab.dk
  • Akut-nummer: 81 74 00 27

Træffetider

Bestyrelsen kan træffes på kontoret i fælleshuset den første tirsdag i måneden kl. 18-19

Ejendomsfunktionæren kan træffes på kontoret i fælleshuset hver mandag og torsdag kl. 7:30 – 8:30

  • Afd90@aab.dk
  • Akut-nummer: 81 74 00 27

Fælleshus

Fælleshus

Agertoften 31 
3660 Stenløse

Fælleshus

Fælleshus

Agertoften 31 
3660 Stenløse

Links og telefonnumre

Boligselskabet AAB – Tlf. 33 76 01 00

Opkrævning, varslinger, vand- og varmeregnskaber, forbrugsafregning ved fraflytning 
Hjemmeside: AAB


Egedal Kommune – Tlf. 72 59 60 00

Hjemmeside: Egedal Kommune


Boligstøtte – Tlf. 70 12 80 63

Hjemmeside: Udbetaling Danmark


Egedal Fjernvarme – Akuttelefon: 41 77 60 70

Administration og regnskab: Thomas Kirk
Direkte tlf.  22 17 03 33
Direkte mail: adm@egedalfjernvarme.dk
Hjemmeside: Egedal Fjernvarme

Links og telefonnumre

Boligselskabet AAB – Tlf. 33 76 01 00

Opkrævning, varslinger, vand- og varmeregnskaber, forbrugsafregning ved fraflytning 
Hjemmeside: AAB


Egedal Kommune – Tlf. 72 59 60 00

Hjemmeside: Egedal Kommune


Boligstøtte – Tlf. 70 12 80 63

Hjemmeside: Udbetaling Danmark


Egedal Fjernvarme – Akuttelefon: 41 77 60 70

Administration og regnskab: Thomas Kirk
Direkte tlf.  22 17 03 33
Direkte mail: adm@egedalfjernvarme.dk
Hjemmeside: Egedal Fjernvarme

Bestyrelsen 

Hvem er vi?

Bestyrelsen 

Hvem er vi?

Formand

Tina Ahlbom 
Valgt til bestyrelsen: 12.03.14
På valg: 2019

Kasserer

Mette Hansen
Valgt til bestyrelsen: 28.08.14
På valg: 2020

Ordinært medlem

Camilla Offendal
Valgt til bestyrelsen: 09.05.18
På valg: 2020 

Suppleant

Tina Vejter
Valgt til bestyrelsen: 10.05.17
På valg: 2019

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen egentlig?

Det korte svar er næsten alt, da vi er en administrativ bestyrelse. Dog tager vi os ikke af opskrivning til venteliste, og hvem der får tildelt en bolig. Derudover har vi et tæt samarbejde med AABs administration og kan altid trække på deres støtte og rådgivning i forhold til fx juridiske, økonomiske og byggemæssige opgaver. 

Bestyrelsens arbejdsopgaver er blandt andet:

Drift

Markvandring, DV-møde, DV-arbejder, 1 + 5 års gennemgang, service aftaler, legepladsinspektion, sikring af brandudstyr, pleje af afdelingen, græsslåning, grønne områder, belysning, vedligeholdelse, renholdelse, reparationer, affaldsskure og containere, cykler, snerydning og glatførebekæmpelse, bestilling af håndværkere

Bestyrelsesarbejde

Reglementer, sociale arrangementer, arbejdsdage, nyhedsbreve, julepynt i afdelingen, postkasser, møder, forretningsorden, årshjul, materiale og skrivelser, udlejninger, hjemmeside, nøgleindsamling og udlevering, booking, kontrakter, optællinger, rengøring, inventarliste, lejekontrakter og depositum, hejsning af flag, akuttelefon, facebook, trailer, redsskabsskur, indkøb, bestyrelsesmøder, afdelingsmøder, eksterne møder, dagsordner, referater, træffetider, uddannelser, intro nye medlemmer, egenkontrol, mails, ansøgninger, klager, vidensdeling, repræsentantskabsmøder

Genudlejning og fraflytning

Fremvisning, plan for slid og ælde, opdatere velkomstmateriale, fraflytning, isyn, koordinere håndværkere, modtage beboere, indflytningssyn, udlevere nøgler, fejl og mangelliste, opfølgningsmøder

Økonomi

Indkøb, regnskab, godkende regninger, budget, kassekladde, udbud,  forsikringer, rekvisitioner, budgetopfølgninger

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen egentlig?

Det korte svar er næsten alt, da vi er en administrativ bestyrelse. Dog tager vi os ikke af opskrivning til venteliste, og hvem der får tildelt en bolig. Derudover har vi et tæt samarbejde med AABs administration og kan altid trække på deres støtte og rådgivning i forhold til fx juridiske, økonomiske og byggemæssige opgaver. 

Bestyrelsens arbejdsopgaver er blandt andet:

Drift

Markvandring, DV-møde, DV-arbejder, 1 + 5 års gennemgang, service aftaler, legepladsinspektion, sikring af brandudstyr, pleje af afdelingen, græsslåning, grønne områder, belysning, vedligeholdelse, renholdelse, reparationer, affaldsskure og containere, cykler, snerydning og glatførebekæmpelse, bestilling af håndværkere

Bestyrelsesarbejde

Reglementer, sociale arrangementer, arbejdsdage, nyhedsbreve, julepynt i afdelingen, postkasser, møder, forretningsorden, årshjul, materiale og skrivelser, udlejninger, hjemmeside, nøgleindsamling og udlevering, booking, kontrakter, optællinger, rengøring, inventarliste, lejekontrakter og depositum, hejsning af flag, akuttelefon, facebook, trailer, redsskabsskur, indkøb, bestyrelsesmøder, afdelingsmøder, eksterne møder, dagsordner, referater, træffetider, uddannelser, intro nye medlemmer, egenkontrol, mails, ansøgninger, klager, vidensdeling, repræsentantskabsmøder

Genudlejning og fraflytning

Fremvisning, plan for slid og ælde, opdatere velkomstmateriale, fraflytning, isyn, koordinere håndværkere, modtage beboere, indflytningssyn, udlevere nøgler, fejl og mangelliste, opfølgningsmøder

Økonomi

Indkøb, regnskab, godkende regninger, budget, kassekladde, udbud,  forsikringer, rekvisitioner, budgetopfølgninger

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionæren

Fra årsskiftet får vi i Agertoften vores helt egen ejendomsfunktionær, eller som nogen måske bedre kender det: En vicevært eller varmemester. Han ansættes på timebasis 2 dage om ugen.
Vi har længe ønsket os en fast ejendomfunktionær til at varetage dagligdags vedligeholdelse på fællesarealerne samt småopgaver i boligerne. Dette for at have mere tilhørsforhold til afdelingen og derigennem at få bedre kendskab til, hvordan vi ønsker Agertoften skal drives og fremstå.

Og hvad skal han så lave? Jo, han får mange forskellige faste og ad hoc opgaver: Der vil være opgaver, som i dag varetages af bestyrelsen som fx opmåling til udvidelse af haver, nøglebestilling, nøglemodtagelse ved fx ventilationsgennemgang, udlevering af affaldsposer, optælling i fælleshuset mv.

Dertil kommer opgaver på fællesarealerne som fx at køre det sorteret affald til genbrugspladsen, ukrudtsbekæmpelse, beskæring af buske mv.

Derudover vil det være opgaver i boligerne, som hidtil har skulle bestilles hos håndværkere, som fx stramning af hængsler til døre, udskiftning af blandingsbatterier, udskiftning af toiletsæder mv.

Vores ejendomsfunktionær hedder Lasse, han er ansat af Egedal Gruppen, som fortsat vil stå for større opgaver som græsslåning og snerydning sammen med Lasse.

Fra 2019 vil Lasse hver mandag og torsdag være at træffe på kontoret i fælleshuset i tidsrummet 7.30-8.30 med ovenstående opgaver. Lasse vil så vurdere, om det er noget han selv må varetage, eller om der skal rekvireres en håndværker til opgaven.

Hvis du ikke har mulighed for at opsøge Lasse i fælleshuset i hans kontortid, kan du fortsat kontakte bestyrelsen på mail.