AAB - Afd. 90

Kontaktoplysninger

AAB - Afd. 90

Kontaktoplysninger

Træffetider

Bestyrelsen kan træffes på kontoret i fælleshuset den første tirsdag i måneden kl. 18-19

Ejendomsfunktionæren kan træffes på kontoret i fælleshuset hver mandag og torsdag kl. 8:00 – 9:00

E-mail : afd90@aab.dk

Ejendomsservice

Hvis der skulle være problemer på ejendommen eller lejemålet, så er I
velkommen til at kontakte Ejendomsservice: 33 76 04 55
• Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 9:00 – 11:00
• Torsdag: 13-15
• E-mail: ejendomsservice@aab.dk

Akut skade

(Hvor det er til fare for mennesker eller bygning (f.eks. vand, brand, el, stormskader), skal man ringe til Belfor skadeservice på tlf.: 58 56 83 55

Træffetider

Bestyrelsen kan træffes på kontoret i fælleshuset den første tirsdag i måneden kl. 18-19

Ejendomsfunktionæren kan træffes på kontoret i fælleshuset hver mandag og torsdag kl. 7:30 – 8:30

Fælleshus

Fælleshus

Agertoften 31 
3660 Stenløse

Fælleshus

Fælleshus

Agertoften 31 
3660 Stenløse

Links og telefonnumre

Boligselskabet AAB – Tlf. 33 76 01 00

Opkrævning, varslinger, vand- og varmeregnskaber, forbrugsafregning ved fraflytning 
Hjemmeside: AAB


Egedal Kommune – Tlf. 72 59 60 00

Hjemmeside: Egedal Kommune


Boligstøtte – Tlf. 70 12 80 63

Hjemmeside: Udbetaling Danmark


Egedal Fjernvarme – Akuttelefon: 41 77 60 70

Administration og regnskab: Thomas Kirk
Direkte tlf.  22 17 03 33
Direkte mail: adm@egedalfjernvarme.dk
Hjemmeside: Egedal Fjernvarme

Links og telefonnumre

Boligselskabet AAB – Tlf. 33 76 01 00

Opkrævning, varslinger, vand- og varmeregnskaber, forbrugsafregning ved fraflytning 
Hjemmeside: AAB


Egedal Kommune – Tlf. 72 59 60 00

Hjemmeside: Egedal Kommune


Boligstøtte – Tlf. 70 12 80 63

Hjemmeside: Udbetaling Danmark


Egedal Fjernvarme – Akuttelefon: 41 77 60 70

Administration og regnskab: Thomas Kirk
Direkte tlf.  22 17 03 33
Direkte mail: adm@egedalfjernvarme.dk
Hjemmeside: Egedal Fjernvarme

Bestyrelsen 

Hvem er vi?

Bestyrelsen 

Hvem er vi?

Formand

Nyt navn på vej
Valgt til bestyrelsen: 14.03.2022
På valg: 2022

Ordinært medlem

Anne-Sophie Scheiböck Schlosser Cakir
Valgt til bestyrelsen: 03.09.2020
På valg: 2023

Ordinært medlem

Nyt navn på vej
Valgt til bestyrelsen: 14.03.22
På valg: 2023

Suppleant

Nyt navn på vej
Valgt til bestyrelsen: 14.03.2022
På valg: 

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen egentlig?

Den 3. September 2020 overgik Agertoften (Afd. 90) fra en administrativ bestyrelse til en parlamentarisk bestyrelse, hvilket betyder at mange af opgaverne som tidligere har varetaget er flytte over til AAB, dette er blandt andet driften og økonomien. Derfor varetager den nye bestyrelse fra ovenstående dato kun bestyrelsesopgaverne som er nævnt nedenfor. 

Bestyrelsens arbejdsopgaver er blandt andet:

Reglementer, sociale arrangementer, arbejdsdage, nyhedsbreve, julepynt i afdelingen, postkasser, møder, forretningsorden, årshjul, materiale og skrivelser, udlejninger, hjemmeside, nøgleindsamling og udlevering, booking, kontrakter, optællinger, rengøring, inventarliste, hejsning af flag, facebook, trailer, redsskabsskur, indkøb, bestyrelsesmøder, afdelingsmøder, eksterne møder, dagsordner, referater, træffetider, uddannelser, intro nye medlemmer, egenkontrol, mails, ansøgninger, klager, vidensdeling, repræsentantskabsmøder

Økonomi

Godkendelse af driftsregnskabet og driftvedligeholdelsesplanen.

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionæren

Fra årsskiftet får vi i Agertoften vores helt egen ejendomsfunktionær, eller som nogen måske bedre kender det: En vicevært eller varmemester. Han ansættes på timebasis 2 dage om ugen.
Vi har længe ønsket os en fast ejendomfunktionær til at varetage dagligdags vedligeholdelse på fællesarealerne samt småopgaver i boligerne. Dette for at have mere tilhørsforhold til afdelingen og derigennem at få bedre kendskab til, hvordan vi ønsker Agertoften skal drives og fremstå.

Og hvad skal han så lave? Jo, han får mange forskellige faste og ad hoc opgaver: Der vil være opgaver, som i dag varetages af bestyrelsen som fx opmåling til udvidelse af haver, nøglebestilling, nøglemodtagelse ved fx ventilationsgennemgang, udlevering af affaldsposer, optælling i fælleshuset mv.

Dertil kommer opgaver på fællesarealerne som fx at køre det sorteret affald til genbrugspladsen, ukrudtsbekæmpelse, beskæring af buske mv.

Derudover vil det være opgaver i boligerne, som hidtil har skulle bestilles hos håndværkere, som fx stramning af hængsler til døre, udskiftning af blandingsbatterier, udskiftning af toiletsæder mv.

Vores ejendomsfunktionær hedder Bjarke, han er ansat af Egedal Gruppen, som fortsat vil stå for større opgaver som græsslåning og snerydning sammen med Bjarke.

Fra Oktober 2020 vil Bjarke hver mandag og torsdag være at træffe på kontoret i fælleshuset i tidsrummet 8.00-9.00 med ovenstående opgaver. Bjarke vil så vurdere, om det er noget han selv må varetage, eller om der skal rekvireres en håndværker til opgaven.

Hvis du ikke har mulighed for at opsøge Bjarke i fælleshuset i hans kontortid, kan du fortsat kontakte bestyrelsen på mail.