Hvad sker der, efter du har fået din

Indflytningsdato

1. Aftale om indflytningsdatoen
I lejekontrakten fremgår det, hvornår du kan overtage boligen – som regel enten d. 1. eller 15. i en måned. Hvis overtagelsesdatoen falder på en helligdag, lørdag eller søndag, vil nøgleudlevering som udgangspunkt ske den første hverdag efter. 
Kontakt bestyrelsen for at lave en aftale for indflytning. Da der ofte er en kort frist i forbindelse med indflytning, er det i denne særlige situation tilladt til at benytte akut-nummeret til at indgå aftale om indflytning. Telefonen kan benyttes kl. 12-20. 
Se vores øvrige kontaktoplysninger her

2. Lejekontrakt og nøgler
For at vi må udlevere nøgler til boligen, skal vi først se en underskrevet lejekontrakt. Det er derfor yderst vigtig, at du husker at medbringe denne. Det er dog uden betydning, om den er i papirform eller digital; begge dele virker.

3. Indflytningssyn
I forbindelse med nøgleudlevering gennemføres der et indflytningssyn af boligen, hvor eventuelle umiddelbare fejl og mangler noteres. Desuden aflæses der el og vand for lejemålet. Både nøgleudlevering og indflytningssyn gennemføres digitalt via systemet iSyn, og du vil efterfølgende modtage en kopi af alle dokumenter på mail.

4. Navneskilte
Navneskiltene bliver lavet under indflytningen, så du behøver ikke at sende navne ind på forhånd. 
Man kan altid få lavet nye skilte hos bestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, og det er dit eget ansvar, at der står det rigtige oplysninger på skiltet ved døren og på postkassen. 

5. Husk tilmelding til forsyningsselskaber (kun el)
I forbindelse med fraflytning sørger AABs synsinspektør for at afmelde el for fraflytter. Som indflytter skal du selv kontakte et forsyningsselskab og få dig tilmeldt adressen fra datoen for nøgleudlevering. Det er også muligt at lade os tilmelde dig forsyningsselskaberne i forbindelse med indflytningssynet. Men du skal stadig selv tage kontakt til elselskabet og oplyse dem om navn osv.

Du kan se en oversigt over elforsyningsvirksomheder og priser på http://www.elpristavlen.dk/Hvis du glemmer at vælge el-leverandør ved indflytning, kan du risikere, at der bliver lukket for strømmen i din bolig.

6. Mangelliste – aflevering
Efter indflytning har du mulighed for at notere eventuelle mangler, skader eller fejl i boligen på en mangelliste. Du skal i henhold til loven aflevere din mangelliste til senest 14 dage efter overtagelsesdatoen for nøgleudlevering, altså typisk d. 14. eller 29. i måneden. Mangelliste-skabelonen fremsendes til dig som link gennem systemet iSyn, og du indtaster herefter din mangelliste direkte via linket. Linket stopper med at virke efter 14 dage.

7. Rumbetegnelser i iSyn:
Alle værelser har et nummer. I en 3-værelses bolig vil det være 1-3, og i en 4-værelses bolig vil det være 1-4. Stuen har altid nr. 1, og hvis du så står på trappen og kigger på værelserne ovenpå, så er værelset til venstre, værelse 2 og så fortsætter du uret rundt, indtil du slutter med det sidste værelse, der er ved siden af badeværelset. 
De øvrige rumbetegnelser i boligen er: Køkken, entré, toilet, badeværelse, trapperepos, skur og have.

8. 1 måneds opfølgning
Vi oplever, at mange under en indflytning egentlig ikke helt har tid eller overskud til at høre, hvad vi siger, når man står med alle sine flyttekasser. Derfor har vi besluttet at tilbyde en opfølgning ca. en måned senere, når ting er faldet lidt mere på plads. Her vil vi rigtig gerne give dig en gennemgang af afdelingen, gennemgå gulvvarmen og ventilationsanlægget, fortælle om din indflydelse som beboer i AAB, samt besvare alle dine spørgsmål. Det er også her, vi vil gennemgå din fejl- og mangelliste.

9. Fejl og mangellisten
I forbindelse med gennemgangen af mangellisten træffes der aftale om, hvilke forhold, der skal bringes i orden og tidsperspektiv på dette. Hvis der er mangler, der ikke udbedres, tages der ligeledes notat af dette. Vurderingen gennemføres i henhold til afdelingens gældende vedligeholdelsesstandard.

Når mangellisten er gennemgået, modtager du en kopi af den på mail.

Ønsker du at opskrive dig til vores afdeling?

Boligforeningen AAB har en bred vifte af almene boliger til udlejning. Alt efter hvilken type bolig du søger, kan der være forskellige regler for søgning og tildeling.

For at søge en bolig kræver det, at du er opnoteret på AAB’s venteliste. Er du ikke allerede ansøger, kan du blive det med det samme via vores digitale selvbetjening, Boligbasen.

Det er i Boligbasen, du skriver dig op til de boliger, du ønsker at bo i. Det hele foregår digitalt, og så snart du er oprettet som bruger, kan du skrive dig på venteliste.

Her på siden kan du få vejledning til at bruge Boligbasen. Du kan også gå direkte på opdagelse blandt AABs mange boliger i København og omegn ved at følge linket herunder.

Vil du vide mere om vores afdeling?

Her på hjemmesiden kan læse mere om vores afdeling. 

I vores nyhedsbreve står der altid en masse spændende ting om, hvad der sker i afdelingen her og nu.

Alle vores referater fra både bestyrelsesmøder og afdelingsmøder ligger tilgængelige.

Man kan også læse om beboerdemokratiet, og hvordan man som beboer selv får størst indflydelse som fx ved afdelingsmøderne.

Læs også om vores sociale arrangementer og få inspiration fra beboernes egne indretninger.