Gode råd

Når man flytter, er huskelisten rigtig lang. Vi har prøvet at give lidt gode råd med på vejen.

Sæt dig ind afdelings skrevne materialer

Som ny beboer kan det godt betale sig at sætte sig ind i afdelingens regler og retningslinjer. 
Det gode naboskab kan fx styrkes ved at have læst husorden, så du kender til bore-banke tider, kørsel, rygning, parkering mv. Det er godt at holde sig opdatereret med nyhedsbrevene, der sendes ud en gang om måneden. Hvis man vil undgå nabokrig, kan det også varmt anbefales at sætte sig ind i affaldssorteringen, da det er et af de emner, der hurtigt kan få beboere op i det røde felt, da det hurtigt rammer alle beboer i hverdagen og med økonomiske konsekvenser.

En god idé er også at læse afdelingens vedligeholdelsereglement og råderetskatalog, da det kan have stor økonomisk betydning, hvis man ikke har sat sig ind i reglerne. Fx kan man i vedligeholdelsereglementet læse, at trælister rundt om døre og vinduer er på misvedligehold rapporten, den dag man flytter, hvorimod at vægge og lofter er på normalistandsættelse, hvilket afdelingen dækker 1% af udgiften til per måned, du har boet her. Så når du begynder at sætte gardiner op, er det altså bedre at bore huller i væggen fremfor trælisten. 

I råderetskataloget står der beskrevet hvilke ændringer, det er tilladt at lave i boligen. Nogle ændringer kan du få økonomisk godtgørelse for og andre ændringer kan du få godkendt, så du er fri for at reetablere, den dag du fraflytter. 

Generelt er hjemmesiden fyldt med informationer om alt lige fra, hvordan du stopper vandhanen fra at dryppe, årets Halloweenfest og udlejning af fælleshuset.

Inbosforsikring

Undersøgelser viser, at hver femte almene beboer står uden indboforsikring. Men vidste du, at en indboforsikring ikke kun dækker, hvis du kommer til skade eller har tyveri, men også i tilfælde af brand, vandskader og lignende. Hvis uheldet er ude, og fx bygningen brænder ned, eller et vandrør sprænger og ødelægger alt i lejligheden, så dækker AABs forsikring kun til genopbygning af ejendommen. Ikke til erstatning af ejendele og heller ikke til flytning eller genhusning. Det er her din indboforsikring kommer i spil. Og ja, det er lige meget, hvis ansvar det er; om det er ens eget, afdelingens, naboens eller en tilfældig brandstifter. Hvis du ikke er forsikret, og det hele brænder ned, skal du ikke kun bruge penge til tøj, møbler, hvidevarer osv., men også flytning, og du skal også selv finde et sted at bo. Så det er altså en virkelig god idé at være forsikret, og det behøver ikke at være den dyreste forsikring; det kan godt betale sig at ringe rundt og tjekke priser.

PBS og boligstøtte

Boligafgiften (huslejen) indbetales nemmest via PBS, hvor boligafgiften hver måned betales automatisk fra din bankkonto.

Boligstøtte er et kommunalt tilskud, som du kan få som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag flere forskellige parameter herunder din indtægt. Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

Rekamer- Nej tak

Hvis du ikke læser dine reklamer, er det en rigtig god ide at tilmelde sig ordningen “Reklamer – Nej tak”. Ved at tilmelde dig ordningen, modtager du ikke reklamer i din postkasse.

Du kan tilmelde dig elektronisk her eller henvende dig på det nærmeste posthus for at udfylde en blanket.

På denne måde kan du også være med til at begrænse mængden af affald i vores papircontainere, og så bliver postkasserne ikke ødelagte når de er overfyldte med reklamer, og så sparer du papiret, da reklamer kun bliver produceret i det antal, de skal bruges.