Fraflytning

Når du har opsagt din bolig og skal flytte, medfører det en række aktiviteter, som alle afhænger af datoen for din opsigelse:

Boligen genudlejes til en ny lejer fra den fraflytningsdato, som fastsættes efter din opsigelse 
Der skal foretages et fraflytningssyn
Boligen skal istandsættes
Du modtager et overslag over udgifter til istandsættelse
Du modtager en flytteafregning

Fraflytning

Når du har opsagt din bolig og skal flytte, medfører det en række aktiviteter, som alle afhænger af datoen for din opsigelse:

Boligen genudlejes til en ny lejer fra den fraflytningsdato, som fastsættes efter din opsigelse 
Der skal foretages et fraflytningssyn
Boligen skal istandsættes
Du modtager et overslag over udgifter til istandsættelse
Du modtager en flytteafregning

Boligen udlejes

Når din bolig skal genudlejes, sender AAB et tilbud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste.

Inden de beslutter, om de vil overtage din bolig, skal de have mulighed for at se den. Derfor vil du få oplyst et tidspunkt, hvor ansøgere på ventelisten vil komme for at se din bolig. Du skal selv sørge for at vise din bolig frem – det er lovpligtigt.

Hvornår skal boligen fraflyttes?

Du skal flytte senest 14 dage, før din lejekontrakt udløber, da afdelingen skal have tid til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind.

Hvis du flytter før dette, kan du aflevere dine nøgler til bestyrelsen, hvorefter du bliver indkaldt til flyttesyn.

Boligen udlejes

Når din bolig skal genudlejes, sender AAB et tilbud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste.

Inden de beslutter, om de vil overtage din bolig, skal de have mulighed for at se den. Derfor vil du få oplyst et tidspunkt, hvor ansøgere på ventelisten vil komme for at se din bolig. Du skal selv sørge for at vise din bolig frem – det er lovpligtigt.

Hvornår skal boligen fraflyttes?

Du skal flytte senest 14 dage, før din lejekontrakt udløber, da afdelingen skal have tid til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind.

Hvis du flytter før dette, kan du aflevere dine nøgler til bestyrelsen, hvorefter du bliver indkaldt til flyttesyn.

Fraflytningssyn

Fraflytningssyn

Cirka en måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af AAB’s vurderingsinspektør.

Hvis du selv ønsker at sætte boligen i stand, skal det ske inden synet og altid i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement. Efter flyttesynet har du afleveret nøgler og kan ikke længere selv istandsætte boligen.

Ved synet gennemgår inspektørerne din bolig og laver en fraflytningsrapport. Rapporten gennemgår, hvilket håndværksmæssige arbejde der skal udføres, før boligen igen er i en stand, som svarer til den, der er vedtaget i din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af din fraflytning, både for dig og din boligafdeling. Det er vigtigt, at du ved fraflytningssynet medbringer en kopi af din indflytningsrapport og en eventuel mangelliste, som er bekræftet af din afdeling. Du vil altid blive bedt om at kvittere for modtagelsen af rapporten, så vi ved, om du har været til stede under synet. 

Er du ikke enig i den vurdering, der bliver foretaget af din bolig, har du mulighed for at rette henvendelse til administrationen ved at udfylde formularen nedenfor og sende den til den angivne adresse:

Cirka en måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af AAB’s vurderingsinspektør.

Hvis du selv ønsker at sætte boligen i stand, skal det ske inden synet og altid i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement. Efter flyttesynet har du afleveret nøgler og kan ikke længere selv istandsætte boligen.

Ved synet gennemgår inspektørerne din bolig og laver en fraflytningsrapport. Rapporten gennemgår, hvilket håndværksmæssige arbejde der skal udføres, før boligen igen er i en stand, som svarer til den, der er vedtaget i din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af din fraflytning, både for dig og din boligafdeling. Det er vigtigt, at du ved fraflytningssynet medbringer en kopi af din indflytningsrapport og en eventuel mangelliste, som er bekræftet af din afdeling. Du vil altid blive bedt om at kvittere for modtagelsen af rapporten, så vi ved, om du har været til stede under synet. 

Er du ikke enig i den vurdering, der bliver foretaget af din bolig, har du mulighed for at rette henvendelse til administrationen ved at udfylde formularen nedenfor og sende den til den angivne adresse:

Istandsættelse af boligen

Afdeling 90 er en A-ordning.

A-ordning kort fortalt:

De fleste af AAB’s boligafdelinger har valgt at vedligeholde efter A-ordningen. Her vedligeholder beboerne selv deres bolig, mens de bor i den. Når en beboer flytter fra lejemålet, foretages et fraflytningssyn. I den forbindelse udarbejdes en fraflytningsrapport med de istandsættelser, der skal udføres som normalistandsættelse. Eventuel misligholdelse af lejemålet vil også fremgå af rapporten. 

En normalistandsættelse omfatter altid:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring efter disse arbejder

Hvem betaler istandsættelsen (A-ordningen)?
I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normal-istandsættelse med 1 % om måneden i den periode, man bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen – dog ikke til for eksempel istandsættelse efter misligholdelse eller maling af træværk.

Istandsættelsen

Afdelingen står for at sætte boligen i stand til næste beboer, når fraflytningssynet er gennemført, og du har afleveret dine nøgler.

Det er beboeren, der skal betale, hvis der er tale om misligholdelse af boligen.

Straks efter synet indhenter afdelingen priser hos håndværkerne på, hvad det vil koste at sætte boligen i stand. Grundlaget for at indhente priserne er vurderingsinspektørernes rapport, som viser hvilke håndværksmæssige arbejder der skal til for at bringe boligen i den stand, som er vedtaget din afdelings i vedligeholdelsesreglement.

Du vil modtage et brev fra AAB, som oplyser dig om, hvad vi forventer det vil koster at sætte boligen i stand. Den endelige flytteafregning må højest overskride denne anslåede udgift med 10 procent.

Istandsættelse af boligen

Afdeling 90 er en A-ordning.

A-ordning kort fortalt:

De fleste af AAB’s boligafdelinger har valgt at vedligeholde efter A-ordningen. Her vedligeholder beboerne selv deres bolig, mens de bor i den. Når en beboer flytter fra lejemålet, foretages et fraflytningssyn. I den forbindelse udarbejdes en fraflytningsrapport med de istandsættelser, der skal udføres som normalistandsættelse. Eventuel misligholdelse af lejemålet vil også fremgå af rapporten. 

En normalistandsættelse omfatter altid:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring efter disse arbejder

Hvem betaler istandsættelsen (A-ordningen)?
I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normal-istandsættelse med 1 % om måneden i den periode, man bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen – dog ikke til for eksempel istandsættelse efter misligholdelse eller maling af træværk.

Istandsættelsen

Afdelingen står for at sætte boligen i stand til næste beboer, når fraflytningssynet er gennemført, og du har afleveret dine nøgler.

Det er beboeren, der skal betale, hvis der er tale om misligholdelse af boligen.

Straks efter synet indhenter afdelingen priser hos håndværkerne på, hvad det vil koste at sætte boligen i stand. Grundlaget for at indhente priserne er vurderingsinspektørernes rapport, som viser hvilke håndværksmæssige arbejder der skal til for at bringe boligen i den stand, som er vedtaget din afdelings i vedligeholdelsesreglement.

Du vil modtage et brev fra AAB, som oplyser dig om, hvad vi forventer det vil koster at sætte boligen i stand. Den endelige flytteafregning må højest overskride denne anslåede udgift med 10 procent.

Flytteafregning

Når boligen er blevet sat i stand, modtager du den endelige flytteafregning fra AAB’s administration. Der kan gå op til tre måneder, før du modtager afregningen. Det skyldes, at den endelige afregning først kan ske, når AAB har modtaget håndværkerregninger m.m..

Afregningen viser, hvad du har til gode – for eksempel indskud og forudbetalt husleje. Hvis du har gjort brug af råderetten, mens du har boet i boligen, og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteafregningen.

Afregningen viser desuden, hvad du eventuelt skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om betaling for vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af normal istandsættelse ved fraflytning. Du har normalt 30 dage til at betale regningen.

Er der tale om et overskydende beløb til din fordel, udbetales beløbet direkte til din bankkonto.

Flytteafregning

Når boligen er blevet sat i stand, modtager du den endelige flytteafregning fra AAB’s administration. Der kan gå op til tre måneder, før du modtager afregningen. Det skyldes, at den endelige afregning først kan ske, når AAB har modtaget håndværkerregninger m.m..

Afregningen viser, hvad du har til gode – for eksempel indskud og forudbetalt husleje. Hvis du har gjort brug af råderetten, mens du har boet i boligen, og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteafregningen.

Afregningen viser desuden, hvad du eventuelt skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om betaling for vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af normal istandsættelse ved fraflytning. Du har normalt 30 dage til at betale regningen.

Er der tale om et overskydende beløb til din fordel, udbetales beløbet direkte til din bankkonto.