Hvordan lejer jeg fælleshuset?

Fælleshuset giver mange muligheder for at mødes til forskellige festlige lejligheder,
hvis der ikke er plads i egen bolig.
Det kan være børnefødselsdage, runde fødselsdage, sport på storskærm og meget andet.
Derudover benyttes fælleshuset til fælles arrangementer for beboerne i Agertoften. 
For at leje fælleshuset skal man være bosat i AAB

Hvordan lejer jeg fælleshuset?

Fælleshuset giver mange muligheder for at mødes til forskellige festlige lejligheder,
hvis der ikke er plads i egen bolig.
Det kan være børnefødselsdage, runde fødselsdage, sport på storskærm og meget andet.
Derudover benyttes fælleshuset til fælles arrangementer for beboerne i Agertoften. 
For at leje fælleshuset skal man være bosat i AAB

Sådan gør du

Du kan starte med at se her på hjemmesiden under fanen Kalender, hvornår fælleshuset er ledigt.

Nedenfor kan du finde lejebetingelser, rengøringkrav mv.

Herefter skriver du en mail til bestyrelsen på afd90@aab.dk om, at du gerne vil leje fælleshuset med oplysning om, hvilken dato samt dit hus- og telefonnummer.

Du vil på mail få en bekræftelse af din booking, og vedhæftet er lejekontrakt med lejebetingelser samt regler for betaling, rengøring mv.

Vær opmærksom på, at fælleshuset fast er optaget til bestyrelsens møder og ejendomsfunktionærens træffetider, se mere i kalenderen. 

Her kan du hente lejekontrakten, hvor du blandt andet kan læse mere om hvilke ting du selv skal huske at have med og hvad der findes. 

Eller læse om at du skal huske at affaldssortere, og bringe affaldet med tilbage til eget skur, så skur 4 ikke bliver overbelastet. Du har også mulighed for at lade sække stå efter udlejningen med gavepapir og duge. 

Læs det hele her…
Udlejning af fælleshus i Word
Udlejning af fælleshus i PDF

Tilbagebetaling af depositum i Word
Tilbagebetaling af depositum i PDF

Sådan gør du

Du kan starte med at se her på hjemmesiden under fanen Kalender, hvornår fælleshuset er ledigt.

Nedenfor kan du finde lejebetingelser, rengøringkrav mv.

Herefter skriver du en mail til bestyrelsen på afd90@aab.dk om, at du gerne vil leje fælleshuset med oplysning om, hvilken dato samt dit hus- og telefonnummer.

Du vil på mail få en bekræftelse af din booking, og vedhæftet er lejekontrakt med lejebetingelser samt regler for betaling, rengøring mv.

Vær opmærksom på, at fælleshuset fast er optaget til bestyrelsens møder og ejendomsfunktionærens træffetider, se mere i kalenderen. 

Her kan du hente lejekontrakten, hvor du blandt andet kan læse mere om hvilke ting du selv skal huske at have med og hvad der findes. 

Eller læse om at du skal huske at affaldssortere, og bringe affaldet med tilbage til eget skur, så skur 4 ikke bliver overbelastet. Du har også mulighed for at lade sække stå efter udlejningen med gavepapir og duge. 

Læs det hele her…
Udlejning af fælleshus i Word
Udlejning af fælleshus i PDF

Lejebetingelser

1. Regler

1.1. Lokalerne kan kun lejes af Agertoftens beboere. Lokalerne må ikke udlejes til personer under 18 år.

1.2. Lejer af lokalet skal selv være til stede i lejeperioden og kan ikke overdrage det til andre.

1.3. Det er gratis at leje fælleshuset til fællesarrangementer. Arrangøren er ansvarlig for rengøring og for at reglerne for fælleshuset bliver overholdt.

1.4. Der ikke tilladt at holde ungdomsfester (15-21 år).

1.5. Det er tilladt at være op til 50 personer i fælleshuset jf. brandmyndighedernes godkendelse.

1.6. Lejeperioden er fra kl. 10 den pågældende dag til kl. 9 den efterfølgende dag.

1.7. Afdelingen fralægger sig alt ansvar ved personskader.

1.8. Overholdes reglerne ikke, har bestyrelsen ret til at lukke arrangementet øjeblikligt. Lejen vil ikke blive refunderet.

2. Adfærd

2.1. Der stilles musikanlæg til rådighed i lokalet, og medbragte anlæg må ikke benyttes. Fra kl. 22.00 skal musikken sænkes, og alle døre og vinduer være lukkede. På hverdage (man-torsdag) gælder det fra kl. 20.

2.2. Ved udendørs færdsel skal der vises hensyn til beboerne. Efter kl. 22 skal arrangementet foregå indendørs. På hverdage (man-torsdag) gælder det fra kl. 20.

2.3. Det er ikke tilladt at stille stearinlys mv. op ad vægge og malerier. Eller at efterlade tændte stearinlys uden opsyn.

2.4. Der må ikke benyttes tegnestifter og lignende som efterlader huller eller mærker på vægge mv.

2.5. Det er ikke tilladt at kaste med ris, peber eller kanel. Hverken indenfor eller udenfor.

2.6. Rygning er forbudt i fælleshuset. Der er ophængt askebægre til cigaretskodder uden for fælleshuset.

2.7. Ved brug af grill i forbindelse med leje af fælleshuset må grillen ikke efterlades ubevogtet, og grillen må ikke efterlades med gløder. Der skal ryddes op på området efter brug af grill ved fælleshuset.

2.8. Det påhviler lejeren, at området omkring fælleshuset ikke lider overlast.

2.9. Det er ikke tilladt at urinere op ad facader, i beboernes haver eller andre steder udendørs.

2.10. Boldspil o. lign. er ikke tilladt op ad facaderne eller vinduerne.

2.11. Husk at informere gæsterne om, at der max. må køres 15 km/t. på Agertoften, og om deres parkerings muligheder.

3. Husk

3.1. Alt lys inde og ude skal være slukket, når man forlader fælleshuset, lyset i entréen slukker automatisk.

3.2. Husk at tjekke at anlæg, tv i spillerummet, komfur og kaffemaskine er slukket, samt at alle vinduer og døre er lukket indefra.

3.3. Nøglen til fælleshuset lægges i fælleshusets postkasse efter brug. Lejeren har ansvar for, at fælleshuset er aflåst, når man forlader det.

4. Afregning

4.1. Leje af fælleshuset koster:

1 dagsleje fra kl. 10 til kl. 9, mandag til torsdag:                    300 kr.
1 dagsleje fra kl. 10 til kl. 9, fre-, lør-, søn- og helligdage:      900 kr.
Hel weekend (fra kl. 10 fredag til kl. 9 mandag):                   2.000 kr.
Betaling af leje og udfyldning af lejekontrakt ordnes i fælleshusets åbningstid den første tirsdag i måneden.

4.2. Ved leje af fælleshuset betales et depositum på 1.000 kr., som lejer vil få retur, såfremt fælleshuset bliver afleveret i samme stand som ved overtagelsen.
Udbetaling og kvittering af depositum ordnes i fælleshusets åbningstid, den første tirsdag i måneden.

4.3. Fælleshuset skal rengøres efter brug jævnfør rengøringsreglerne, der er udleveret sammen med lejekontrakten. Mangelfuld rengøring vil blive fratrukket depositummet.

4.4. Lejer hæfter for skade på inventar i og omkring Agertoftens fælleshus. Erstatning af inventar sker ud fra bestyrelsens optælling og gennemgang efter lejeperioden.

4.5. Ved skader der overstiger 1.000 kr. vil lejeren modtage en ekstra regning, som skal betales indenfor 30 dage.

Lejebetingelser

1. Regler

1.1. Lokalerne kan kun lejes af Agertoftens beboere. Lokalerne må ikke udlejes til personer under 18 år.

1.2. Lejer af lokalet skal selv være til stede i lejeperioden og kan ikke overdrage det til andre.

1.3. Det er gratis at leje fælleshuset til fællesarrangementer. Arrangøren er ansvarlig for rengøring og for at reglerne for fælleshuset bliver overholdt.

1.4. Der ikke tilladt at holde ungdomsfester (15-21 år).

1.5. Det er tilladt at være op til 50 personer i fælleshuset jf. brandmyndighedernes godkendelse.

1.6. Lejeperioden er fra kl. 10 den pågældende dag til kl. 9 den efterfølgende dag.

1.7. Afdelingen fralægger sig alt ansvar ved personskader.

1.8. Overholdes reglerne ikke, har bestyrelsen ret til at lukke arrangementet øjeblikligt. Lejen vil ikke blive refunderet.

2. Adfærd

2.1. Der stilles musikanlæg til rådighed i lokalet, og medbragte anlæg må ikke benyttes. Fra kl. 22.00 skal musikken sænkes, og alle døre og vinduer være lukkede. På hverdage (man-torsdag) gælder det fra kl. 20.

2.2. Ved udendørs færdsel skal der vises hensyn til beboerne. Efter kl. 22 skal arrangementet foregå indendørs. På hverdage (man-torsdag) gælder det fra kl. 20.

2.3. Det er ikke tilladt at stille stearinlys mv. op ad vægge og malerier. Eller at efterlade tændte stearinlys uden opsyn.

2.4. Der må ikke benyttes tegnestifter og lignende som efterlader huller eller mærker på vægge mv.

2.5. Det er ikke tilladt at kaste med ris, peber eller kanel. Hverken indenfor eller udenfor.

2.6. Rygning er forbudt i fælleshuset. Der er ophængt askebægre til cigaretskodder uden for fælleshuset.

2.7. Ved brug af grill i forbindelse med leje af fælleshuset må grillen ikke efterlades ubevogtet, og grillen må ikke efterlades med gløder. Der skal ryddes op på området efter brug af grill ved fælleshuset.

2.8. Det påhviler lejeren, at området omkring fælleshuset ikke lider overlast.

2.9. Det er ikke tilladt at urinere op ad facader, i beboernes haver eller andre steder udendørs.

2.10. Boldspil o. lign. er ikke tilladt op ad facaderne eller vinduerne.

2.11. Husk at informere gæsterne om, at der max. må køres 15 km/t. på Agertoften, og om deres parkerings muligheder.

3.     Husk

3.1. Alt lys inde og ude skal være slukket, når man forlader fælleshuset, lyset i entréen slukker automatisk.

3.2. Husk at tjekke at anlæg, tv i spillerummet, komfur og kaffemaskine er slukket, samt at alle vinduer og døre er lukket indefra.

3.3. Nøglen til fælleshuset lægges i fælleshusets postkasse efter brug. Lejeren har ansvar for, at fælleshuset er aflåst, når man forlader det.

4. Afregning

4.1. Leje af fælleshuset koster:

1 dagsleje fra kl. 10 til kl. 9, mandag til torsdag:                    300 kr.
1 dagsleje fra kl. 10 til kl. 9, fre-, lør-, søn- og helligdage:      900 kr.
Hel weekend (fra kl. 10 fredag til kl. 9 mandag):                   2.000 kr.
Betaling af leje og udfyldning af lejekontrakt ordnes i fælleshusets åbningstid den første tirsdag i måneden.

4.2. Ved leje af fælleshuset betales et depositum på 1.000 kr., som lejer vil få retur, såfremt fælleshuset bliver afleveret i samme stand som ved overtagelsen.
Udbetaling og kvittering af depositum ordnes i fælleshusets åbningstid, den første tirsdag i måneden.

4.3. Fælleshuset skal rengøres efter brug jævnfør rengøringsreglerne, der er udleveret sammen med lejekontrakten. Mangelfuld rengøring vil blive fratrukket depositummet.

4.4. Lejer hæfter for skade på inventar i og omkring Agertoftens fælleshus. Erstatning af inventar sker ud fra bestyrelsens optælling og gennemgang efter lejeperioden.

4.5. Ved skader der overstiger 1.000 kr. vil lejeren modtage en ekstra regning, som skal betales indenfor 30 dage.

Bestyrelsen afholder hvert år Fastelavn, Sommerfest og Halloween for alle beboere. Men det er også muligt for alle beboere at låne fælleshuset gratis til fællesarrangementer, så længe alle er inviteret. Det kunne fx være fodbold på storskærm, loppemarked, maddag eller bingoaften. Kontakt bestyrelsen for mere info.

Bestyrelsen afholder hvert år Fastelavn, Sommerfest og Halloween for alle beboere. Men det er også muligt for alle beboere at låne fælleshuset gratis til fællesarrangementer, så længe alle er inviteret. Det kunne fx være fodbold på storskærm, loppemarked, maddag eller bingoaften. Kontakt bestyrelsen for mere info.

Rengøring af fælleshus efter udlejning

Festsalen

 • Borde og stole aftørres (husk kanter på bordene og evt. tape rester)
 • Aftørre buffetborde og stænkpletter af væggene
 • Stille borde og stole på plads (må ikke sættes op ad vægge, malerier og lærred)
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes (OBS varmt vand der skiftes undervejs og kun én skefuld sæbe)

Spillerum

 • Brugte remedier sættes på plads
 • Aftørring af glatte overflader
 • Sofaen støvsuges under puderne
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes

Toiletter

 • Toiletspandene tømmes
 • Toiletterne rengøres
 • Spejle pudses
 • Vaske, vindueskarme og puslebord rengøres
 • Gulve støvsuges/fejes og vaskes

Gangen

 • Måtten støvsuges
 • spejlet pudses
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes

Køkken

 • Opvaskemaskinen tømmes og madrester fjernes fra filtret
 • køleskab og fryser tømmes
 • Kaffemaskine rengøres
 • Komfur, mikroovn og køleskab aftørres
 • Skraldestativ tømmes og aftørres (OBS. på affaldssortering)
 • Bordplader og skabslåger aftørres
 • Vasken tømmes og aftørres
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes

Udenfor

 • Affald fjernes
 • Rød løber støvsuges, hvis den har været brugt

Bestyrelsen vil gennemgå rengøringen samt optælle service og inventar i fælleshusets lokaler efter lejeperioden. Såfremt lejer ikke har afleveret fælleshuset i samme stand eller gennemført rengøringen efter ovenstående liste, bliver det udført for lejers regning – omkostningen fratrækkes depositum.
Mangelfuld rengøring betales af lejer, baseret på den tid som det tager at fuldende rengøringen, så fælleshuset er klar til næste lejer:

Rengøring koster 50 kr. pr. påbegyndt kvarter.

På forhånd tak for god rengøring.

Rengøring af fælleshus efter udlejning

Festsalen

 • Borde og stole aftørres (husk kanter på bordene og evt. tape rester)
 • Aftørre buffetborde og stænkpletter af væggene
 • Stille borde og stole på plads (må ikke sættes op ad vægge, malerier og lærred)
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes (OBS varmt vand der skiftes undervejs)

Spillerum

 • Brugte remedier sættes på plads
 • Aftørring af glatte overflader
 • Sofaen støvsuges under puderne
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes

Toiletter

 • Toiletspandene tømmes
 • Toiletterne rengøres
 • Spejle pudses
 • Vaske, vindueskarme og puslebord rengøres
 • Gulve støvsuges/fejes og vaskes

Gangen

 • Måtten støvsuges
 • Spejlet pudses
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes

Køkken

 • Opvaskemaskinen tømmes og madrester fjernes fra filtret
 • Køleskab og fryser tømmes
 • Kaffemaskine rengøres
 • Komfur, mikroovn og køleskab aftørres
 • Skraldestativ tømmes og aftørres (OBS. på affaldssortering)
 • Bordplader og skabslåger aftørres
 • Vasken tømmes og aftørres
 • Gulvet støvsuges/fejes og vaskes

Udenfor

 • Affald fjernes
 • Rød løber støvsuges, hvis den har været brugt

Bestyrelsen vil gennemgå rengøringen samt optælle service og inventar i fælleshusets lokaler efter lejeperioden. Såfremt lejer ikke har afleveret fælleshuset i samme stand eller gennemført rengøringen efter ovenstående liste, bliver det udført for lejers regning – omkostningen fratrækkes depositum.
Mangelfuld rengøring betales af lejer, baseret på den tid som det tager at fuldende rengøringen, så fælleshuset er klar til næste lejer:

Rengøring koster 50 kr. pr. påbegyndt kvarter.

På forhånd tak for god rengøring.

Kontakt bestyrelsen
Fælleshuset: Den første tirsdag hver måned kl. 18-19
Mail: afd90@aab.dk

Kontakt bestyrelsen
Fælleshuset: Den første tirsdag hver måned kl. 18-19
Mail: afd90@aab.dk