Boligtanken​

AAB er en almen boligforening., der udlejer omkring 19.000 almene boliger fordelt på 107 afdelinger i København og omegn. 

AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening.

Boligtanken​

AAB er en almen boligforening., der udlejer omkring 19.000 almene boliger fordelt på 107 afdelinger i København og omegn. 

AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening.

Baggrund

Den 12. marts 1912 mødtes en lille gruppe fagforeningsrepræsentanter på Tømrerkroen i København for at stifte Arbejdernes Andels Boligforening. En boligforening med en mission om at skabe non-profit boliger til almindelige mennesker. Et fundament foreningen siden har holdt fast i.

Tanken om non-profit boliger blev siden et af grundprincipperne i den almene boligform, der så dagens lys i 1933 med vedtagelsen af den første lov om statsstøtte til boligbyggeri. Loven, der i det store og hele var i overensstemmelse med foreningens formål og virke, betød, at AAB gik fra at være en egentlig andelsboligforening til et socialt boligforetagende.

Unikt beboerdemokrati

Boligforeningen AAB har et unikt beboerdemokrati, hvor målsætningen er, at den enkelte beboer skal have størst mulig indflydelse på egne boligforhold. Der er fælles rammer, der skal følges, men stort set alt, hvad der vedrører driften af den enkelte afdeling, er uddelegeret til afdelingen og den afdelingsbestyrelse, der er valgt.
Hold øje med hvornår der er afdelingsmøde, det er her, du har indflydelse på det sted, du bor. Alle beboer er velkomne til at stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dermed er afdelingsmødet din direkte adgang til at skabe forandring i din afdeling. Det er også på afdelingsmøder, at bestyrelser bliver skabt, hvis du ønsker at få maksimalt indflydelse.

Der afholdelse ordinært møde en gang om året. Derudover kan der afholdes ekstraordinære afdelingsmøder, hvis bestyrelsen eller minimum 25% af beboerne ønsker det.

Decentral forvaltning

Boligforeningen AAB er som alle andre boligorganisationer underlagt en lang række love og regler. I AAB har vi nogle muligheder for at lade afdelingsbestyrelserne løse en række administrative opgaver.

Det er det, vi i daglig tale kalder for “det decentrale forvaltningskoncept” – altså en idé om, at en lang række administrative og organisatoriske opgaver med fordel kan varetages ude i boligafdelingerne. Derfor udgør hver enkelt AAB-afdeling en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed, der vælger sin egen bestyrelse, som står for den daglige drift.

Fordi hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed, er huslejen bestemt af afdelingens økonomi. Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Det eneste der kræves er, at økonomien i den enkelte boligafdeling løber rundt og, at der bliver sparet tilstrækkelige midler op til at vedligeholde afdelingen i fremtiden.

Baggrund

Den 12. marts 1912 mødtes en lille gruppe fagforeningsrepræsentanter på Tømrerkroen i København for at stifte Arbejdernes Andels Boligforening. En boligforening med en mission om at skabe non-profit boliger til almindelige mennesker. Et fundament foreningen siden har holdt fast i.

Tanken om non-profit boliger blev siden et af grundprincipperne i den almene boligform, der så dagens lys i 1933 med vedtagelsen af den første lov om statsstøtte til boligbyggeri. Loven, der i det store og hele var i overensstemmelse med foreningens formål og virke, betød, at AAB gik fra at være en egentlig andelsboligforening til et socialt boligforetagende.

Unikt beboerdemokrati

Boligforeningen AAB har et unikt beboerdemokrati, hvor målsætningen er, at den enkelte beboer skal have størst mulig indflydelse på egne boligforhold. Der er fælles rammer, der skal følges, men stort set alt, hvad der vedrører driften af den enkelte afdeling, er uddelegeret til afdelingen og den afdelingsbestyrelse, der er valgt.
Hold øje med hvornår der er afdelingsmøde, det er her, du har indflydelse på det sted, du bor. Alle beboer er velkomne til at stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dermed er afdelingsmødet din direkte adgang til at skabe forandring i din afdeling. Det er også på afdelingsmøder, at bestyrelser bliver skabt, hvis du ønsker at få maksimalt indflydelse.

Der afholdelse ordinært møde en gang om året. Derudover kan der afholdes ekstraordinære afdelingsmøder, hvis bestyrelsen eller minimum 25% af beboerne ønsker det.

Decentral forvaltning

Boligforeningen AAB er som alle andre boligorganisationer underlagt en lang række love og regler. I AAB har vi nogle muligheder for at lade afdelingsbestyrelserne løse en række administrative opgaver.

Det er det, vi i daglig tale kalder for “det decentrale forvaltningskoncept” – altså en idé om, at en lang række administrative og organisatoriske opgaver med fordel kan varetages ude i boligafdelingerne. Derfor udgør hver enkelt AAB-afdeling en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed, der vælger sin egen bestyrelse, som står for den daglige drift.

Fordi hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed, er huslejen bestemt af afdelingens økonomi. Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Det eneste der kræves er, at økonomien i den enkelte boligafdeling løber rundt og, at der bliver sparet tilstrækkelige midler op til at vedligeholde afdelingen i fremtiden.

Afdeling 90​

Afdelingen består af 62 familieboliger (rækkehuse med for- og baghave) på henholdsvis tre og fire rum. Alle boliger er i to plan med fransk altan på 1. sal.

Byggeriet ligger i skønne grønne omgivelser med udsigt til marker. Der er store fællesarealer, legeplads og et fælleshus til udlejning for beboere, med plads til 50 pers. Fælleshuset bliver også brugt til fælles arrangementer som sommerfest, halloween, fodbold på storskærm og lignende.

Det har været et krav til byggeriet af afdelingen, at der blev bygget så energirigtigt som muligt. Derfor lever byggeriet op til lavenergiklasse 2015, ligesom tagvand genanvendes til toiletskyl. Afdelingen går ligeledes forrest når det kommer til affaldssortering, LED-belysning og digitalisering.

Vores mission er at styrke fællesskabet, træffe miljørigtige beslutninger og gøre det hele så effektivt som muligt. 
Vores afdeling er og skal vi være stolte af.

Afdeling 90​

Afdelingen består af 62 familieboliger (rækkehuse med for- og baghave) på henholdsvis tre og fire rum. Alle boliger er i to plan med fransk altan på 1. sal.

Byggeriet ligger i skønne grønne omgivelser med udsigt til marker. Der er store fællesarealer, legeplads og et fælleshus til udlejning for beboere, med plads til 50 pers. Fælleshuset bliver også brugt til fælles arrangementer som sommerfest, halloween, fodbold på storskærm og lignende.

Det har været et krav til byggeriet af afdelingen, at der blev bygget så energirigtigt som muligt. Derfor lever byggeriet op til lavenergiklasse 2015, ligesom tagvand genanvendes til toiletskyl. Afdelingen går ligeledes forrest når det kommer til affaldssortering, LED-belysning og digitalisering.

Vores mission er at styrke fællesskabet, træffe miljørigtige beslutninger og gøre det hele så effektivt som muligt. 
Vores afdeling er og skal vi være stolte af.