Hvad sker der i 2021?

Bestyrelsen afholder hvert år 3 fællesarrangementer, derudover er der mindst et afdelingsmøde og arbejdsdage

Fastelavn

Ingen Fastelavn i 2021 grundet Corona

Tøndeslagning for både børn og voksne, fastelavnsboller og kåring af den bedst udklædte.

Tilmelding foregår samtidigt med betaling af 25 kr. per person.
Mobilepay:  husk husnr. og antal børn og voksne
Tilmelding senest den 16. februar.
Vi ser frem til en hyggelig dag.

Ordinært afdelingsmøde

Den 2. September 2021 kl 18.30

Hvad er afdelingsmødet-  og hvem kan deltage?
Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor du som beboer har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.

Adgang og stemmeret
Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang til afdelingsmødet. 
Deltagere i afdelingsmødet har stemmeret. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Har du lyst til at være en del af bestyrelsen?
Overvejer du at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen forud for mødet, eller du kan læse lidt på hjemmesiden om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på.

Find referater og mere information om afdelingsmødet her:

Arbejdsdage

Arbejdsdag i egen bolig: Afholdes ikke i 2021 grundet Corona
Bestyrelsen har besluttet på fast dag hvert år, at alle beboere hver især lige får ordnet alle de ting som skal gøres minimum en gang om året. Fx smøring af vinduer, døre og låse, rensning af ventilationsventilerne osv. Så dagen er mest lige til for, at vi bliver mindet om, at vi selv har vedligeholdses pligt. Men det kan jo også være den dag, at vi vælger at gå sammen med vores naboer om at oliere havelåger, ordne ukrudt i skelhækken eller hvem ved. 

Fælles arbejdsdag: 
Én gang om året kunne vi godt tænke os at gå samme om at løse nogle fælles opgaver. Både for at spare afdelingen nogle penge,  men også for at alle kan være med til at sætte præg på afdelingen og samtidigt få en hyggelig sag sammen.

Sankt Hans

Afholdes ikke i 2021 grundet Corona!

Som noget nyt i år har formændene i Stenløse Syd valgt at gå sammen for at holde Sankt Hans på fælleden. 

Tak for et brag af en fest i 2019. ca. 1000 mennesker mødte op på fælleden for at støtte op om arrangementet og bare hygge med familie, venner og naboer. 

Sommerfest

Ingen sommerfest i 2021 grundet Corona!

Årets store fest. 

I år bliver ambitionsniveauet skruet lidt ned, så programmet ikke bliver så skemalagt og åbner op for mere hygge. Dog vil der som sædvanligt stadig være en masse spil og underholdning. Samt baren hvor man kan købe adskillige slags drikkevarer og snacks. 

Halloween


31 okt. kl. ? – I 2021 forventer vi at afholde noget i stil med sidste år (konkurrence for pyntning af hus)

Året gys – uhahaha
Vi mødes kl. 17.30 til spisning i fælleshuset. Alle medbringer selv en ret til buffetten. Efter spisningen er der slik og ballade, hvor børnene deles op i grupper og går rundt sammen med 1-2 voksne.