Vi går forrest

Vi har valgt, at vores afdeling er en grøn afdeling,
og vi affaldssorterer fordi:

Det er godt for miljøet
Det er godt for økonomien
Det er godt for vores fælles område
Det er godt for  vores fælles samvittighed
Det er godt for vores børns fremtid

Vi går forrest

Vi har valgt, at vores afdeling er en grøn afdeling,
og vi affaldssorterer fordi:

Det er godt for miljøet
Det er godt for økonomien
Det er godt for vores fælles område
Det er godt for  vores fælles samvittighed
Det er godt for vores børns fremtid

HVORFOR SKAL VI AFFALDSSORTERE?​

HVORFOR SKAL VI AFFALDSSORTERE?​

Det praktiske

 • Vores containere er ofte overfyldte, så vi risikerer at gå forgæves eller at skulle gå længere med vores affald
 • Fugle spreder affaldet, når containerne er overfyldte
 • Der er risiko for, at rotter og andre skadedyr tiltrækkes af åbne containere
 • Det er ikke muligt at få flere containere fra kommunen, da det regnes ud pr. bolig, hvor meget affald, der kan blive hentet som dagrenovation

Det praktiske

 • Vores containere er ofte overfyldte, så vi risikerer at gå forgæves eller at skulle gå længere med vores affald
 • Fugle spreder affaldet, når containerne er overfyldte
 • Der er risiko for, at rotter og andre skadedyr tiltrækkes af åbne containere
 • Det er ikke muligt at få flere containere fra kommunen, da det regnes ud pr. bolig, hvor meget affald, der kan blive hentet som dagrenovation

For miljøet

 • Forbrænding af restaffald og opbevaring på ubestemt tid (deponi) er skadeligt for vores miljø
 • Det kræver 7 gange mere energi at producere fx glas frem for, hvis man genanvender glasset
 • Der bruges mange råstoffer som fx olie, træ og vand til at producere plastik og papir

For miljøet

 • Forbrænding af restaffald og opbevaring på ubestemt tid (deponi) er skadeligt for vores miljø
 • Det kræver 7 gange mere energi at producere fx glas frem for, hvis man genanvender glasset
 • Der bruges mange råstoffer som fx olie, træ og vand til at producere plastik og papir

Det økonomiske

 • Kommunen har mulighed for at udstede bøder grundet forkert eller mangelfuld sortering samt oprydning
 • Vi risikerer huslejestigninger på op til 4.000 kr. pr. bolig pr. år, hvis vi ikke overholder deres krav
 • Alle borgere i Egedal har pligt til at sortere deres affald

Det økonomiske

 • Kommunen har mulighed for at udstede bøder grundet forkert eller mangelfuld sortering samt oprydning
 • Vi risikerer huslejestigninger på op til 4.000 kr. pr. bolig pr. år, hvis vi ikke overholder deres krav
 • Alle borgere i Egedal har pligt til at sortere deres affald

Nytter det noget at sortere?

I Danmark smides der hvert år 13 mio. tons affald ud. Derfor har Regeringen sat sig det mål, at i 2022 skal 50% af alt husholdningsaffald genanvendes – det vil vi gerne være med til, og vores mål er hele tiden at optimere og få en mere effektiv affaldssortering.

Det affald, som lægges i containeren til restaffald, sendes til forbrænding. Noget ender som slagge, der efter energikrævende forarbejdning kan bruges i vejbelægning, andet der ikke kan genanvendes ryger i deponi (forseglet opbevaring som aldrig forgår)

Ved at sortere bedre kan vi fx genanvende plastik til fleecetrøjer, metaldåser til cykler, papir til papir og glas til glas. 

Samtidigt er det vigtigt at få frasorteret farligt affald som fx batterier og elektronik, så det ikke forurener miljøet unødvendigt.

pyramide

Nytter det noget at sortere?

I Danmark smides der hvert år 13 mio. tons affald ud. Derfor har Regeringen sat sig det mål, at i 2022 skal 50% af alt husholdningsaffald genanvendes – det vil vi gerne være med til, og vores mål er hele tiden at optimere og få en mere effektiv affaldssortering.

Det affald, som lægges i containeren til restaffald, sendes til forbrænding. Noget ender som slagge, der efter energikrævende forarbejdning kan bruges i vejbelægning, andet der ikke kan genanvendes ryger i deponi (forseglet opbevaring som aldrig forgår)

Ved at sortere bedre kan vi fx genanvende plastik til fleecetrøjer, metaldåser til cykler, papir til papir og glas til glas. 

Samtidigt er det vigtigt at få frasorteret farligt affald som fx batterier og elektronik, så det ikke forurener miljøet unødvendigt.

pyramide

Hvad skal vi gøre hver især?

Vigtigst er at du beslutter dig for, at det giver mening at være med til at affaldssortere – det kan synes som en lille ting for hver enkelt, men for Agertoften samlet vil det få en mærkbar effekt.

Alle i boligen skal sætte sig ind i, hvad det vil sige at sortere affald. Det kan I gøre sådan her:

 • Alle læser de følgende sider her på hjemmesiden om affald grundigt igennem
 • Den udleverede sorteringsoversigt hænges op på fx køleskabet
 • Ændringer af små vaner fx under madlavningen
 • Tale med naboer og bestyrelsen hvis I har spørgsmål, brug fx Facebook
 • Ved at sige til hinanden: ”NU GØR VI DET”

-print til køleskab – klik her

 

Hvad skal vi gøre hver især?

Vigtigst er at du beslutter dig for, at det giver mening at være med til at affaldssortere – det kan synes som en lille ting for hver enkelt, men for Agertoften samlet vil det få en mærkbar effekt.

Alle i boligen skal sætte sig ind i, hvad det vil sige at sortere affald. Det kan I gøre sådan her:

 • Alle læser de følgende sider her på hjemmesiden om affald grundigt igennem
 • Den udleverede sorteringsoversigt hænges op på fx køleskabet
 • Ændringer af små vaner fx under madlavningen
 • Tale med naboer og bestyrelsen hvis I har spørgsmål, brug fx Facebook
 • Ved at sige til hinanden: ”NU GØR VI DET”

-print til køleskab – klik her

 

Forberedelse før affaldet lægges ud:

Det er vigtigt, at affaldet er rent og tørt, når det lægges i containerne. Det betyder, at der kan være en smule forarbejde i boligen, før affaldet kan lægges ud. Dette er for at undgå at tiltrække bier og andre dyr Det betyder:
 • Glas- og plastbeholdere skal skylles for fx syltetøj, vin, shampoo, ketchup
 • Kødbakker i plast skal skylles for kød og kødsaft
 • Pap og papir skal være tørt

Vigtigt at huske om indpakning af affald:

Restaffald skal være i lukkede poser, før de lægges i containeren.

Bioaffald skal være i tynde poser (ikke fx Netto-poser). Der udleveres gratis poser i fælleshuset i åbningstiden.

Haveaffald skal være i klare sække med en bundet knude på.

Containerne skal kunne lukkes – både for at undgå skadedyr og for at renovationsfolkene ikke nægter at tage tømme dem.

Forberedelse før affaldet lægges ud:

Det er vigtigt, at affaldet er rent og tørt, når det lægges i containerne. Det betyder, at der kan være en smule forarbejde i boligen, før affaldet kan lægges ud. Dette er for at undgå at tiltrække bier og andre dyr Det betyder:
 • Glas- og plastbeholdere skal skylles for fx syltetøj, vin, shampoo, ketchup
 • Kødbakker i plast skal skylles for kød og kødsaft
 • Pap og papir skal være tørt

Vigtigt at huske om indpakning af affald:

Restaffald skal være i lukkede poser, før de lægges i containeren.

Bioaffald skal være i tynde poser (ikke fx Netto-poser). Der udleveres gratis poser i fælleshuset i åbningstiden.

Haveaffald skal være i klare sække med en bundet knude på.

Containerne skal kunne lukkes – både for at undgå skadedyr og for at renovationsfolkene ikke nægter at tage tømme dem.

Hvilket skur hører man til?

Antallet af container i skurene er beregnet ud fra hvor mange der benytter dem,
derfor er det også vigtigt at du går det rette sted hen med dit affald. 

Skur 1: Blok 1 (nr. 2-8), Blok 2 (nr. 1-9), Blok 4 (nr. 10-16), Blok 5 (nr. 18-24)
Skur 2: Blok 3 (nr. 11-21), Blok 6 (nr. 26-32) Blok 7 (23-29)
Skur 3: Blok 8 (nr. 42-48), Blok 9 (nr. 34-40), Blok 10 (nr. 67-77)
Skur 4: Blok 11(nr. 57-65), Blok 12 (33-39), Blok 13 (nr. 49-55), Blok 14 (nr. 41-47)

Hvilket skur hører man til?

Antallet af container i skurene er beregnet ud fra hvor mange der benytter dem,
derfor er det også vigtigt at du går det rette sted hen med dit affald. 

Skur 1: Blok 1 (nr. 2-8), Blok 2 (nr. 1-9), Blok 4 (nr. 10-16), Blok 5 (nr. 18-24)
Skur 2: Blok 3 (nr. 11-21), Blok 6 (nr. 26-32) Blok 7 (23-29)
Skur 3: Blok 8 (nr. 42-48), Blok 9 (nr. 34-40), Blok 10 (nr. 67-77)
Skur 4: Blok 11(nr. 57-65), Blok 12 (33-39), Blok 13 (nr. 49-55), Blok 14 (nr. 41-47)

Sammen er vi stærkere

Bestyrelsen ønsker på forhånd at takke alle beboerne for velvilje og indsats 

Vi tror på, at det vil gøre en forskel; både for den enkelte, for miljøet og for os som boligforening

Vi er stolte af at gå foran i forhold til Egedal Kommunes vision om, at 

affald er en ressource.

Sammen er vi stærkere

Bestyrelsen ønsker på forhånd at takke alle beboerne for velvilje og indsats 

Vi tror på, at det vil gøre en forskel; både for den enkelte, for miljøet og for os som boligforening

Vi er stolte af at gå foran i forhold til Egedal Kommunes vision om, at 

affald er en ressource.