Brug din indflydelse

Kom til afdelingsmøde

Alle beboer har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger,
så din afdeling bliver et endnu bedre sted at bo. 
Det kan du blandt andet gøre ved at møde op på det årlige afdelingsmøde.
På denne side kan du læse, hvorfor vi holder afdelingsmøder, og hvad der sker omkring et afdelingsmøde. 
Denne side er tænkt om en appetitvækker og en støtte til din deltagelse i mødet.

Brug din indflydelse

Kom til afdelingsmøde

Alle beboer har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger,
så din afdeling bliver et endnu bedre sted at bo. 
Det kan du blandt andet gøre ved at møde op på det årlige afdelingsmøde.
På denne side kan du læse, hvorfor vi holder afdelingsmøder, og hvad der sker omkring et afdelingsmøde. 
Denne side er tænkt om en appetitvækker og en støtte til din deltagelse i mødet.

Afdelingsmødet er også for dig

Mindst en gang om året afholdes der et afdelingsmøde. Det er bestemt i AAB’s vedtægter. Afdelingsmødet er for alle beboere, og hver husstand har to stemmer uanset antallet af myndige beboere.

Hvad sker der på afdelingsmødet

På afdelingsmødet drøfter vi blandt andet:

 • Afdelingens økonomi – skal huslejen stige/sættes ned? Er der overskud til nye projekter?
 • Vedligeholdelse af vores boliger – hvor er der brug for at sætte ind? Hvilken standard ønsker vi i vores boliger?
 • Husorden – hvordan går det med at overholde de fælles regler – er der brug for regulering af nuværende eller vedtagelse af nye regler?
 • Forslag fra beboere – måske har du et forslag til noget, du gerne vil have gennemført i afdelingen?
 • og så vælger vi medlemmer til bestyrelsen.

Hvad kunne du tænke dig?

Går du med en god ide, som kan gøre afdelingen til et endnu bedre sted at bo?

 • Ny legeplads, blomsterkasser, lektiecafé for børnene, madlavningsklub/spiseklub? Eller noget helt andet?
 • Du skal aflevere dine forslag til bestyrelsen senest 14 dage før afdelingsmødet. Bestyrelsen sørger for at sende forslagene ud til alle beboere sammen med det øvrige materiale til afdelingsmødet.  

Vil du være med i bestyrelsen?

På afdelingsmødet vælger vi medlemmer til bestyrelsen. Nogle bliver genvalgt og nye kommer til. Måske er det noget for dig? Som bestyrelsesmedlem for du blandt andet:

 • Indsigt, indflydelse og ansvar for afdelingens daglige drift
 • Mulighed for at udvikle og præge din afdeling
 • Kontakt med beboere i hele afdelingen

Afdelingsmødet er også for dig

Mindst en gang om året afholdes der et afdelingsmøde. Det er bestemt i AAB’s vedtægter. Afdelingsmødet er for alle beboere, og hver husstand har to stemmer uanset antallet af myndige beboere.

Hvad sker der på afdelingsmødet

På afdelingsmødet drøfter vi blandt andet:

 • Afdelingens økonomi – skal huslejen stige/sættes ned? Er der overskud til nye projekter?
 • Vedligeholdelse af vores boliger – hvor er der brug for at sætte ind? Hvilken standard ønsker vi i vores boliger?
 • Husorden – hvordan går det med at overholde de fælles regler – er der brug for regulering af nuværende eller vedtagelse af nye regler?
 • Forslag fra beboere – måske har du et forslag til noget, du gerne vil have gennemført i afdelingen?
 • og så vælger vi medlemmer til bestyrelsen.

Hvad kunne du tænke dig?

Går du med en god ide, som kan gøre afdelingen til et endnu bedre sted at bo?

 • Ny legeplads, blomsterkasser, lektiecafé for børnene, madlavningsklub/spiseklub? Eller noget helt andet?
 • Du skal aflevere dine forslag til bestyrelsen senest 14 dage før afdelingsmødet. Bestyrelsen sørger for at sende forslagene ud til alle beboere sammen med det øvrige materiale til afdelingsmødet.  

Vil du være med i bestyrelsen?

På afdelingsmødet vælger vi medlemmer til bestyrelsen. Nogle bliver genvalgt og nye kommer til. Måske er det noget for dig? Som bestyrelsesmedlem for du blandt andet:

 • Indsigt, indflydelse og ansvar for afdelingens daglige drift
 • Mulighed for at udvikle og præge din afdeling
 • Kontakt med beboere i hele afdelingen

Afdelingsmødet

Hvad sker der før og efter?

Afdelingsmødet

Hvad sker der før og efter?

Før afdelingsmødet

Senest 4 uger før afdelingsmødetsender bestyrelsen en foreløbig indkaldelse 

 • Synes du, der mangler noget på dagsorden?
 • Vil du gerne stille et forslag på afdelingsmødet?

Bestyrelsen færdiggør dagsorden og samler forlag og andre mødebilag.

 • Hvis du har et forslag, skal du afleveres det til bestyrelsen senest to uger før afdelingsmødet.
 • Du skal huske at skrive, hvorfor dit forslag er en god idé, og om det koster noget.

1 uge før afdelingsmødet får du en endelig indkaldelse:

 • Du får den endelig indkaldelse med alle punkter, forslag og bilag. 
 • Du har nu mulighed for at forberede dig inden mødet.

Selve afdelingsmødet

 • Du kan bede om at få ordet under mødet og sige din mening eller stille spørgsmål

Efter afdelingsmødet

 • Du får et kort referat af mødet senest 4 uger efter mødet. Her står der, hvad der blev besluttet på mødet. 
 • Du kan finde tidligere referater her

HAR DU:

 • lederevner
 • økonomisk sans
 • kommunikationsevner
 • samarbejdsevner
 • praktisk sans
 • visioner
 • fantasi
 • engagement

SÅ KAN AAB GIVE DIG:

 • uddannelse
 • indsigt i bestyrelsesarbejde
 • indsigt i og udførelse  udførelse af demokrati
 • medindflydelse på din bolig og din afdeling
 • medindflydelse på dit nærområde
 • IT-kundskaber

Før afdelingsmødet

Senest 4 uger før afdelingsmødetsender bestyrelsen en foreløbig indkaldelse 

 • Synes du, der mangler noget på dagsorden?
 • Vil du gerne stille et forslag på afdelingsmødet?

Bestyrelsen færdiggør dagsorden og samler forlag og andre mødebilag.

 • Hvis du har et forslag, skal du afleveres det til bestyrelsen senest to uger før afdelingsmødet.
 • Du skal huske at skrive, hvorfor dit forslag er en god idé, og om det koster noget.

1 uge før afdelingsmødet får du en endelig indkaldelse:

 • Du får den endelig indkaldelse med alle punkter, forslag og bilag. 
 • Du har nu mulighed for at forberede dig inden mødet.

Selve afdelingsmødet

 • Du kan bede om at få ordet under mødet og sige din mening eller stille spørgsmål

Efter afdelingsmødet

 • Du får et kort referat af mødet senest 4 uger efter mødet. Her står der, hvad der blev besluttet på mødet. 
 • Du kan finde tidligere referater her

HAR DU:

 • lederevner
 • økonomisk sans
 • kommunikationsevner
 • samarbejdsevner
 • praktisk sans
 • visioner
 • fantasi
 • engagement

SÅ KAN AAB GIVE DIG:

 • uddannelse
 • indsigt i bestyrelsesarbejde
 • indsigt i og udførelse  udførelse af demokrati
 • medindflydelse på din bolig og din afdeling
 • medindflydelse på dit nærområde
 • IT-kundskaber

Det sker på afdelingsmødet

ANKOMST

Bestyrelsen registrerer de fremmødte beboere. Bestyrelsen udleverer stemmesedler. Hver fremmødt husstand har to stemmer. 

DEL 1: FORMALIA

Formanden byder velkommen. Forsamlingen vælger en dirigent til at styre mødet. Dirigenten konstaterer, om mødeindkaldelsen og bilag er udsendt til tiden. Dirigenten læser dagsorden op.

DEL 2: BERETNING

Beretningen fremlægges til orientering. Formanden fortæller om, hvad der er sket i afdelingen i året der er gået siden seneste afdelingsmøde. Herefter kan du stille spørgsmål eller kommentere.

DEL 3: ØKONOMI

Bestyrelsen fremlægger sidste års regnskab til orientering for forsamlingen. Bestyrelsen fremlægger budgetforslag for det kommende år, og forsamlingen godkender budgettet.

DEL 4: FORSLAG

Forslag fra bestyrelsen og øvrige beboere drøftes. Som forslagsstiller har du nu mulighed for at fremlægge dit forslag for forsamlingen. Forsamlingen vedtager eller forkaster forslagene.

DEL 5: VALG

Valg til bestyrelsen. Hvilke poster er på valg, og hvem stiller op? De fremmødte beboere vælger afdelingens bestyrelsesmedlemmer.

DEL 6: EVENTUELT

Her bliver andre eventuelle punkter drøftet, men der kan ikke træffes beslutninger. 

AFSLUTNING

Dirigenten afslutter mødet

Det sker på afdelingsmødet

ANKOMST

Bestyrelsen registrerer de fremmødte beboere. Bestyrelsen udleverer stemmesedler. Hver fremmødt husstand har to stemmer. 

DEL 1: FORMALIA

Formanden byder velkommen. Forsamlingen vælger en dirigent til at styre mødet. Dirigenten konstaterer, om mødeindkaldelsen og bilag er udsendt til tiden. Dirigenten læser dagsorden op.

DEL 2: BERETNING

Beretningen fremlægges til orientering. Formanden fortæller om, hvad der er sket i afdelingen i året der er gået siden seneste afdelingsmøde. Herefter kan du stille spørgsmål eller kommentere.

DEL 3: ØKONOMI

Bestyrelsen fremlægger sidste års regnskab til orientering for forsamlingen. Bestyrelsen fremlægger budgetforslag for det kommende år, og forsamlingen godkender budgettet.

DEL 4: FORSLAG

Forslag fra bestyrelsen og øvrige beboere drøftes. Som forslagsstiller har du nu mulighed for at fremlægge dit forslag for forsamlingen. Forsamlingen vedtager eller forkaster forslagene.

DEL 5: VALG

Valg til bestyrelsen. Hvilke poster er på valg, og hvem stiller op? De fremmødte beboere vælger afdelingens bestyrelsesmedlemmer.

DEL 6: EVENTUELT

Her bliver andre eventuelle punkter drøftet, men der kan ikke træffes beslutninger. 

AFSLUTNING

Dirigenten afslutter mødet