Penge tilgode

Vi har den 22. oktober 2019 fået 283.913 kr. for afslutning af 5 års gennemgangen og erstatning fra servitut.
Dog skal der lige trækkes ca. 160.00 kr. fra som er blevet brugt på advokater til forhandling af disse.

Facaderne

5 års gennemgangen er blevet afsluttet.

Desværre så har vi ikke fået nye facader, kommet af med algerne eller fået penge nok til selv at udbedre det selv. Så nu skal vi så finde ud af, hvad vi så gør nu.

Der er mange forskellige scenarier til at vi ikke vinder en forhandling.
Det kan for eksempel være fordi, at der er ting der ikke er opdaget på 1 års gennemgangen eller fordi at der ikke er sat tydelig nok krav ind i udbudsmaterialet.
Mange af tingene har man ikke kunne tage højde for eller kunne se ved 1 års gennemgangen. Men det betyder stadig at vi mister kravet ved 5 års gennemgangen.

Derudover er det først nu, at Landsbyggefonden er begyndt at indse at de facader vi har, ikke er hensigtsmæssige at bygge.
Der opstår også grænse for, hvor længe man kan blive ved med at forhandle, da advokatudgifter vokser hurtigt, så det er en fin balance med hvornår man skal afslutte sagen, frem for at kæmpe videre.

Så spørgsmålet er nu: ”Hvordan får vi så udbedret vores facader?”
Vores udfordringer er:

  • at vi ikke kan afrense dem for alger, da vores facader ikke kan tåle afrensning med højtryksrens og de algerens kemikalier som er mest effektive må vi ikke bruge i Stenløse Syd. Derudover er behandling med algerens en meget dyr affære som skal vedligeholdes.
  • At vores facade er meget porøse og skaller af flere steder. På trods af at alle hullerne er blevet lappet til, så betyder det stadig at facaderne let går i stykker. Især overfor slagskader, så som boldspil, cykelstyr, stenslag fra græsslåmaskiner og lignende.
  • At det endnu ikke er afgjort om hvilken løsning der er den bedste.
    • Er det nok at afrense og male facaderne? Det vil kunne afhjælpe med algerne, med en glattere overflade, så vil facaderne ikke være så modtagelige overfor alger. Men vil det være nok i forhold til at facaden skaller af?
    • Skal facaderne udskiftes helt, skal man så beholde den løsning vi har nu, men hvor arbejdet bliver udført korrekt, eller skal der en helt ny løsning til? Og hvordan vil en eventuel ny løsning passe sammen med vinduer, tag osv. For ikke at snakke om udgifterne dertil.

Der er flere muligheder. Den ene er, at nu hvor Landsbyggefonden er begyndt at erkende, at det er nogle dårlige facader, så er der mulighed for at ansøge om tilskud til en helhedsplan, hvor facaderne bliver udskiftet. Dog er der lang ventetid hos Landsbyggefonden, og det er slet ikke sikkert at vi kan få tilskud. Men hvis det er muligt, så er det måske værd at vente nogle år, så vi kan klare det rent økonomisk.

En anden mulighed er at vi selv finansierer det. Dog er det for dyrt, til at vi vil have råd til udskiftning af nye facader, hvis vi tager dem alle på en gang. Men der kunne måske blive råd til det, hvis vi for eksempel tager en blok om året.

Erstatning fra servitut.

” En servitut er en disponeringsbegrænsende bestemmelse for en ejendom, grund eller andet. Den faglige (juridiske) definition på en servitut er: "En på særligt retsgrundlag hvilende ret til at råde over en fast ejendom i begrænset omfang eller til at kræve opretholdt en given tilstand på ejendommen".”

Med andre ord så er der lavet en servitut på at vi har brugsretten af kommunens grund.

Grunden er inddelt i 2, den ene del må vi bygge huse på og den anden del ”kilen” er et grønt område, hvor det er tilladt at bygge parkering, legeplads osv.

Nu forholder det sig dog sådan at kommunen har en kloakledning på kilen. Som går fra pumpebrønden nede bag søen og hele vejen op til starten af fælleden.

Grunden til at vi søger erstatning er at grunden over kloakledning nu ikke er værd det samme, da i tilfælde af der er fejl på kloakledningen, hvor den skal repareres eller udskiftes. Så skal kommunen have adgang til at grave ned til den. Hvilket betyder at vi ikke kan bygge noget henover kloakledning, som for eksempel en boldbane eller legeplads.